Τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής ενός παιδιού χτίζουν τα θεμέλια της μελλοντικής ανάπτυξης και των δυνατοτήτων του στην ενήλικη ζωή. Είναι η περίοδος που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, η συναισθηματική νοημοσύνη, οι νοητικές δομές που διευρύνονται και οι συμπεριφορές των παιδιών.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η πρώιμη εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί ένα ουσιαστικό δομικό στοιχείο για τη μελλοντική επιτυχία τους.

Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν αισθάνονται άνετα και χαρούμενα στο περιβάλλον τους.

Ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο είναι ένας σημαντικός χώρος όπου τα παιδιά αρχίζουν να εξερευνούν και να αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Θα μάθουν πώς να επικοινωνούν, να εκφράζουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους και να διαμορφώνουν τις πρώτες φιλίες.

Στο Μπενάκειο παρέχουμε το κατάλληλο περιβάλλον που μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες μάθησης κάθε παιδιού μέσα από το παιχνίδι, την ανακάλυψη, την εξερεύνηση, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Στο σχολείο μας, κάθε παιδί και γονέας γίνεται μέρος της οικογένειάς μας.

Μέσω των εκπαιδευτικών μας προσεγγίσεων και πρακτικών δημιουργούμε καθημερινά ευκαιρίες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε ανοιχτού τύπου δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν παιδαγωγικά τις εγγενείς περιέργειες των παιδιών. Επιπλέον, τα παιδιά συνδέονται αδιαλείπτως με τη φύση και αποτελεί για εμάς παιδαγωγική επιταγή να καλλιεργήσουμε αυτή τη σύνδεση.

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και ο ρόλος των παιδαγωγών μας είναι να στηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών μας με απόλυτο σεβασμό στον κατάλληλο ρυθμό για το καθένα.

Όταν τα παιδιά μας αποφοιτούν από το νηπιαγωγείο μας για την επόμενη σχολική βαθμίδα, είναι γεμάτα αυτοπεποίθηση και περιέργεια, με δυνάμεις και ικανότητες που καλύπτουν όλους τους τομείς ανάπτυξης, προσωπικής, κοινωνικής και συναισθηματικής, καθώς και γνωστικής.

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι να υποστηρίζουμε όχι μόνο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και να καλλιεργούμε τις ανθρώπινες αξίες, το σεβασμό προς όλους και προς το περιβάλλον, καθώς και την αγάπη για τη μάθηση!

Μία από τις σημαντικές αποφάσεις των γονέων είναι το εάν και πότε, θα ξεκινήσει το παιδί σας σε παιδικό σταθμό. Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε στη λήψη της κατάλληλης απόφασης για το βέλτιστο όφελος του παιδιού σας.

Τα πρώτα χρόνια θεωρούνται μια κρίσιμη περίοδος στη ζωή του παιδιού.

Είναι η περίοδος που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας, η συναισθηματική νοημοσύνη, οι νοητικές δομές που διευρύνονται και οι συμπεριφορές των παιδιών.