Τα σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούμε αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των παιδιών, των οικογενειών τους και της ευρύτερης κοινωνίας που ζουν και αναπτύσσονται.

Διακρίνονται σε έξι βασικές πτυχές

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά 2 έως 4 ετών

Ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο είναι ένας σημαντικός χώρος όπου τα παιδιά αρχίζουν να εξερευνούν και να αναπτύσσονται με τον δικό τους ρυθμό σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν, να εκφράζουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους και να διαμορφώνουν τις πρώτες φιλίες.

Στο Μπενάκειο παρέχουμε το κατάλληλο περιβάλλον που μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες μάθησης κάθε παιδιού μέσα από το παιχνίδι, την ανακάλυψη, την εξερεύνηση, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Στο σχολείο μας, κάθε παιδί και γονέας γίνεται μέρος της οικογένειάς μας.

Μέσω των εκπαιδευτικών μας προσεγγίσεων και πρακτικών δημιουργούμε καθημερινά ευκαιρίες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε ανοιχτού τύπου δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν παιδαγωγικά τις εγγενείς περιέργειες των παιδιών. Επιπλέον, τα παιδιά συνδέονται αδιαλείπτως με τη φύση και αποτελεί για εμάς παιδαγωγική επιταγή να καλλιεργήσουμε αυτή τη σύνδεση.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά 4 έως 6 ετών

(Υποχρεωτική Εκπαίδευση)

Η βαθμίδα αυτή (Νήπια και Προνήπια) εισάγει το παιδί στην υποχρεωτική εκπαίδευση και το βοηθά να διαμορφώσει σταδιακά την ταυτότητα του «μαθητή».

Παρέχει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών με μακροπρόθεσμα οφέλη για τα ίδια και την κοινωνία.

Θέτει πλέον βαθιά τα θεμέλια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που θεωρούνται βασικές για την επιτυχημένη και δυναμική συμμετοχή του παιδιού στη σύγχρονη κοινωνική ζωή του, ως ενεργού πολίτη.

Γενικοί Σκοποί

Eργαλεία σκέψης

Eργαλεία επιστήμης και τεχνολογίας

kids_7
Διερευνητική και υπολογιστική σκέψη
kids_11
Σχεδιαστική και κατασκευαστική ικανότητα

Eργαλεία ζωής

Eργαλεία μάθησης

Θεματικά Πεδία

Το περιεχόμενο της μάθησης σε αυτή τη βαθμίδα (Προνήπια και Νήπια) οργανώνεται σε τέσσερα θεματικά πεδία στη βάση της ολιστικής προσέγγισης της μάθησης

Παιδί και Επικοινωνία
Παιδί, Εαυτός και Κοινωνία
Παιδί και Θετικές Επιστήμες
Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση