Η αγγλική γλώσσα στο σχολείο μας έχει ξεχωριστή θέση στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Το Μπενάκειο ως δίγλωσσο σχολείο, προσφέρει υψηλής ποιότητας διδασκαλία και μάθηση, εξασφαλίζοντας στα παιδιά μια συνεχή και απρόσκοπτη κοινωνική, πολιτιστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη.

Το αγγλικό μας πρόγραμμα δίνει έμφαση στη σημασία του προφορικού λόγου που αποτελεί τη βάση του γραπτού λόγου (reading, writing).

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με

english-two_learn
Γλώσσα:
Ολοήμερη επικοινωνία, έκθεση και αλληλεπίδραση με την αγγλική γλώσσα και τον πολιτισμό
english-one_learn
Μαθηματικά:
Αναγνώριση αριθμών, ακολουθίες, μέτρηση, λύσεις αριθμητικών προβλημάτων
english-three_learn
Τέχνες και Κατασκευές:
Λεπτή κινητικότητα, δημιουργικότητα και φαντασία
english-four_learn
Επιστήμες:
Κατανόηση του κόσμου μας, διαδικασίες πειραματισμού και σφάλματος, διεύρυνση των απόψεων και δεξιότητες αναλυτικής σκέψης

Επιπλέον τα παιδιά μας μαθαίνουν να εκφράζονται και να μοιράζονται
όχι μόνο τα συναισθήματα τους αλλά και τις ιδέες τους

Το αγγλικό τμήμα αποτελείται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, που στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μας,
έτσι ώστε να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να επικοινωνούν με το σωστό τρόπο, να παίρνουν ρίσκα,
να λύνουν προβλήματα,  να αποδέχονται την διαφορετικότητα και να εξερευνούν

έχει ως στόχο

Το «πώς» και όχι το «τι» θα μάθουν τα παιδιά