Τα παιδιά αυτής της ηλικίας σιγά σιγά απομακρύνονται από το μοντέλο της απόλυτης ανάγκης για αγκαλιά, φροντίδα, προστασία και εξάρτηση.
Με σεβασμό στο παιδί ως ανεξάρτητο άτομο, ενισχύουμε την σταδιακή αλλαγή της εικόνας του που εντάσσεται πλήρως σε μια κοινωνία.
Προωθείται η ολόπλευρη (σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική) ανάπτυξη του παιδιού, η ευημερία του και η διαμόρφωση της ταυτότητας του δημοκρατικού πολίτη, ενός πολίτη του κόσμου.

Στόχοι

Προνήπια (4-5 Χρονών)
Κοινωνικοποίηση μέσα από το παιχνίδι
Προνήπια (4-5 Χρονών)
Καλλιέργεια Ομαδικότητας και υπομονής
Προνήπια (4-5 Χρονών)
Εκμάθηση αλληλοβοήθειας και συνεργασίας
Προνήπια (4-5 Χρονών)
Συναισθηματική ωρίμανση
Προνήπια (4-5 Χρονών)
Ενεργοποίηση της δημιουργικότητάς τους
Προνήπια (4-5 Χρονών)
Απόκτηση γνώσεων και γλωσσική ανάπτυξη
ant
Ανταπόκριση σε κανόνες και συμμετοχή
bee_1
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησή τους, του αυτοέλεγχου και της αυτοπροστασίας
heart
Απόκτηση αυτάρκειας και ανεξαρτησίας
flower_1
Αποδοχή της διαφορετικότητας
manitaria
Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της στήριξης