Καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς

Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε σαφή, ανοιχτή και λεπτομερή επικοινωνία με όλους τους γονείς μας σε καθημερινή βάση, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ημέρα του παιδιού τους, να έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και να είναι σίγουροι ότι το παιδί τους είναι χαρούμενο.

Οι παιδαγωγοί κάθε τάξης κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών είναι πάντα διαθέσιμοι να μιλήσουν μαζί τους για την ημέρα του παιδιού τους στο σχολείο.

Επιπλέον ο δίαυλος επικοινωνίας διευρύνεται μέσω:

Class Dojo

Η βασική πύλη επικοινωνίας μας είναι η εφαρμογή Class Dojo, στην οποία οι γονείς μπορούν να έχουν πρόσβαση ακόμη και μέσω του smartphone τους.

Οι γονείς σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες της ημέρας του παιδιού τους, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων, πληροφοριών (γεύματα, ύπνος, καθαριότητα) και οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι πρέπει να αναφερθεί.

Στην εφαρμογή ανεβαίνουν επίσης, στο class story της τάξης, φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες των παιδιών, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν και αφορμή για συζήτηση στην οικογένεια.

Τακτικές Συναντήσεις

Οι ενημερώσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα βοηθούν τους γονείς να έχουν μία εμπεριστατωμένη άποψη για το πώς προοδεύουν και πώς εξελίσσονται τα παιδιά τους στο σχολείο, σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, συναισθηματικά και γνωστικά.

Έτσι, δημιουργούμε ευκαιρίες για να θέσουμε προσωπικούς-εξατομικευμένους στόχους για κάθε παιδί και σε συνεργασία με τους γονείς να παρακολουθήσουμε την πρόοδό τους.

Ενημερώσεις – Ομιλίες με ειδικούς συνεργάτες

Οργανώνονται τακτικές ενημερώσεις και ομιλίες με ειδικούς συνεργάτες πάνω σε θέματα που αφορούν, στην υγεία, την εκπαίδευση και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Σχολή Γονέων

Η Σχολή Γονέων δεν παρέχει στους γονείς μόνο πληροφορίες και στοιχειώδεις γνώσεις, αλλά και εκείνες τις αναγκαίες πρακτικές και γνώσεις που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή τους και την αξιοποίησή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα της εμπειρίας της συμμετοχής σε ομάδα, η οποία δεν παρέχει μόνο πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών, οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά και μαθαίνουν να επικοινωνούν ουσιαστικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται.

Με αυτό τον τρόπο οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκομίζουν ευχαρίστηση και χαρά από την άσκηση του ρόλου τους.

Blog για τους γονείς μας

Είναι ένας ανάλαφρος ψηφιακός χώρος μέσα από τον οποίο οι γονείς επικοινωνούν καθημερινά μεταξύ τους και ενίοτε λαμβάνουν πληροφορίες ή ανατροφοδοτούνται για θέματα και ερωτήματα που μπορεί να τους απασχολούν σε σχέση με τη ζωή των παιδιών τους στο σχολείο.

books Ενημέρωση