Προάγουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων που βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί με κριτικό και δημιουργικό τρόπο στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον και εδραιώνουμε θεμελιώδεις αξίες που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ατομική και συλλογική υπευθυνότητα.
Το Νηπιαγωγείο δημιουργεί συνδέσεις με τα πλαίσια στα οποία ζει και δραστηριοποιείται το παιδί, με γνώμονα την οικοδόμηση της ταυτότητας του πολίτη του κόσμου. Αισθάνονται μέλη της σχολικής κοινότητας, συμμετέχουν στις αποφάσεις, ενδιαφέρονται και συζητούν όσα συμβαίνουν γύρω τους.
Η καθολική, ποιοτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο θεμελιώνει τις βασικές ικανότητες που καθορίζουν τη μετέπειτα σχολική πρόοδο.

Στόχοι

Νήπια (5-6 Χρονών)
Εμπλοκή σε ποικίλους πειραματισμούς και ενεργοποίηση της σκέψης τους
Νήπια (5-6 Χρονών)
Αίσθηση άνεσης σε καινούριες καταστάσεις
Νήπια (5-6 Χρονών)
Βίωση της χαράς για απόλαυση και ανακάλυψη
Νήπια (5-6 Χρονών)
Κατάκτηση γνώσεων για τον κόσμο που τα περιβάλλει
Νήπια (5-6 Χρονών)
Διερευνητική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους
Νήπια (5-6 Χρονών)
Συμμετοχή των παιδιών ως πρωταγωνιστές σε κάθε δράση

Η μάθηση γίνεται πλέον ορατή καθώς προβλέπεται

a
Άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία
b
Συνεργασία με φορείς, γονείς και ειδικούς
c
Επιδίωξη για συμμετοχή, δημιουργικότητα, καινοτομία
d
Αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου ως σημαντικού παιδαγωγικού χώρου
e
Έμφαση στη διαδικασία της μάθησης και στην επικοινωνία
f
Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με ενσυναίσθηση
g
Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της στήριξης
h
Αποδοχή της διαφορετικότητας
i
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, του αυτοέλεγχου και της αυτοπροστασίας
j
Απόκτηση αυτάρκειας και ανεξαρτησίας