Διευκολύνουμε τη μάθηση που καθοδηγείται από τα παιδιά και εστιάζει περισσότερο στο παιχνίδι, στην αυτονομία και στην κοινωνική συναναστροφή με τους συνομήλικους.
Όλες οι δραστηριότητες έχουν σκοπό την κάλυψη αναπτυξιακών στόχων και τον σεβασμό στο ρυθμό του καθενός παιδιού. Η μάθηση είναι ολιστική και συμβαίνει παντού, ο πειραματισμός και η περιέργεια κινητοποιεί το ενδιαφέρον και χαρακτηρίζει τη δράση.
Στόχοι
Προ-προνήπια (3-4 Χρονών)
Ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο σχολείο
Προ-προνήπια (3-4 Χρονών)
Σωματική, συναισθηματική ασφάλεια και υγιεινή
Προ-προνήπια (3-4 Χρονών)
Ομαλή ένταξη στην ομάδα των συνομηλίκων
Προ-προνήπια (3-4 Χρονών)
Κοινωνική συναναστροφή και επικοινωνία
Προ-προνήπια (3-4 Χρονών)
Αυτονομία και πολυαισθητηριακή εμπειρία
Προ-προνήπια (3-4 Χρονών)
Πειραματισμός και ομαδική δραστηριότητα
frog
Ενεργός συμμετοχή στη μάθηση
ant
Έλεγχος και συντονισμός εκούσιων κινήσεων
bee_1
Ενσωμάτωση ρουτίνων (π.χ. φαγητό, ύπνος, καθαριότητα) στο καθημερινό πρόγραμμα
petalouda_2
Ψυχική Ευεξία