Η ομάδα του προσωπικού μας αποτελείται από καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς, καθώς και εξειδικευμένους συνεργάτες που με αγάπη και υπευθυνότητα φροντίζουμε για τη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος που διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης σε όλους τους βασικούς τομείς ανάπτυξης.