Παρέχουμε αγάπη και φροντίδα σε ένα ζεστό και οργανωμένο περιβάλλον που καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών για να συνεχίσουν το ταξίδι της ανάπτυξής τους και να βιώσουν έναν ταχύτερο ρυθμό ωρίμανσης.

Πρόκειται για μία εμπειρία μάθησης που ταξιδεύει τα παιδιά στα βασικά στοιχεία της διερεύνησης μέσω των πέντε αισθήσεών τους.

Αγκαλιάζοντας τη φυσική περιέργεια των παιδιών το πρόγραμμα εκπαίδευσης σέβεται τις ανάγκες τους και τους δίνει την ελευθερία να εκφραστούν και ταυτόχρονα να μάθουν μέσα από την εξερεύνηση.

Στόχοι
Μεταβρεφικό Τμήμα (2-3 Χρονών)
Oμαλή μετάβαση και προσαρμογή από το σπίτι στο σχολείο
Μεταβρεφικό Τμήμα (2-3 Χρονών)
Σωματική, συναισθηματική ασφάλεια και υγιεινή
Μεταβρεφικό Τμήμα (2-3 Χρονών)
Ομαλή ένταξη στην ομάδα των συνομηλίκων
Μεταβρεφικό Τμήμα (2-3 Χρονών)
Αυτονομία και πολυαισθητηριακή εμπειρία
kotopoulaki
Έλεγχος και συντονισμός εκούσιων κινήσεων και του σώματος
Μεταβρεφικό Τμήμα (2-3 Χρονών)
Ενσωμάτωση ρουτίνων (φαγητό, ύπνος, καθαριότητα) στο καθημερινό πρόγραμμα. Η διάρκεια του γεύματος γίνεται ευκαιρία για κοινωνική αλληλεπίδραση και συζήτηση.
dog
Ψυχική Ευεξία