Με τέσσερα απλά βήματα ολοκληρώνετε την εγγραφή σας!

Ενημερωθείτε για το σχολείο μας

Όσες οικογένειες ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες, οργανώνουμε συναντήσεις δια ζώσης ή διαδικτυακά

Πραγματοποιείστε εύκολα και γρήγορα την ξενάγησή σας στο χώρο μας

Ξεναγηθείτε στο χώρο μας και περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί

Ενημερωθείτε και επιλέξτε ένα πρόγραμμα φοίτησης για το παιδί που να καλύπτει και τις δικές σας ανάγκες.
Πρόγραμμα Φοίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, κατόπιν ραντεβού στην γραμματεία 9.00-15.00 δια ζώσης ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας