Η συνεργατική μάθηση είναι μία προσέγγιση που αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων στην τάξη μέσα από κοινωνικές εμπειρίες μάθησης προς έναν κοινό στόχο.

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες για να ολοκληρώσουν συλλογικά τις εργασίες.

Μαθαίνουν συνεργατικά να αξιοποιούν τις πηγές και τις δεξιότητες των υπολοίπων ενώ διαχειρίζονται την προσωπική τους ευθύνη (ρωτούν ο ένας τον άλλον για πληροφορίες, αξιολογεί ο ένας τις ιδέες του άλλου, παρακολουθεί ο ένας την εργασία του άλλου).

Το βασικό στοιχείο αυτής της μαθησιακής στρατηγικής είναι ότι αναδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα των παιδιών καθώς και τις δεξιότητες που επικαλούνται.