Το δυναμικό του σχολείου μας, περιλαμβάνει την υπηρεσία της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Η ψυχολόγος παραμένει στις τάξεις των παιδιών παρατηρώντας, βοηθώντας και παρέχοντας συμβουλές.

Στην αρχή της χρονιάς βρίσκεται μαζί μας για την διαδικασία της προσαρμογής και κατά την διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιεί συναντήσεις με γονείς μιλώντας για καίρια και σημαντικά θέματα που τους απασχολούν. Επίσης, βρίσκεται στην διάθεση όλων για ενημέρωση συμβουλές και καθοδήγηση.

Πραγματοποιεί σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς, ψυχοκινητικό έλεγχο με στόχο την ανίχνευση στοιχείων που χρήζουν προσοχής και διερεύνησης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει: γραφοκινητικές ασκήσεις, έλεγχο της λαβής του μολυβιού, ικανότητα ελέγχου των κινήσεων του σώματος, χειρισμό «εργαλείων» κ.ά, ερωτήσεις προσωπικών πληροφοριών και γνώσης, έλεγχο ευχέρειας και ευκρίνειας λόγου, ικανότητα συνεργασίας με άλλα παιδιά, τήρησης κανόνων και δυνατότητα για συμβολικό παιχνίδι.

Οργανώνει και υλοποιεί τη σχολή γονέων σε ετήσια βάση.