Η παιγνιώδης διδακτική αναφέρεται σε στρατηγικές που υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από το παιχνίδι.

Το παιχνίδι "ως μορφή κύριας απασχόλησης του παιδιού", δεν αποτελεί για τα παιδιά χάσιμο χρόνου.

Αντιθέτως πρόκειται για μια παραγωγική καθ’ όλα ευχάριστη δραστηριότητα, ακόμη και για τα πιο διστακτικά παιδιά.