Το δυναμικό του σχολείου μας, περιλαμβάνει την υπηρεσία παιδιατρικής φροντίδας με σκοπό τον έλεγχο και την προαγωγή της σωματικής υγείας των παιδιών που φοιτούν.

Οι επισκέψεις του παιδιάτρου πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζοντας την σωματική ανάπτυξη των παιδιών, την φυσική τους κατάσταση και την συνολική τους υγεία.

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο ενημερώνει γραπτώς ή και τηλεφωνικώς τους γονείς των παιδιών για τα ευρήματα που προκύπτουν από την εξέταση.

Παράλληλα, πραγματοποιεί συγκεντρώσεις/ομιλίες για τους γονείς με διάφορα θέματα όπως: σωστή διατροφή, ιογενείς λοιμώξεις, προστασία και έκθεση στον ήλιο, τηλεόραση και χρήση κινητών/ τάμπλετ κ.ά.

Επίσης πραγματοποιεί ψυχοκινητικό έλεγχο στο σύνολο των παιδιών που γίνεται σε 4 τομείς: κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, γλώσσα και αντιληπτική ικανότητα, λεπτή κινητικότητα και αδρή κινητικότητα.