Με κατάλληλη υποστήριξη επιδιώκεται η σταδιακή εξοικείωση των παιδιών με τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να παίξουν, να εκφραστούν και να μάθουν, αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας τις ορθές χρήσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή.

Σκοπός είναι να καταστήσουν τα παιδιά ψηφιακά εγγράμματα, ώστε να μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά στις νέες πολύπλοκες ανάγκες της καθημερινής ζωής.