Η μεθοδολογία της στηρίζεται στην κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών για την εκπλήρωση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν αργότερα στη ζωή και όχι μόνο στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική τους καριέρα.