Το Master Class English είναι ένα προαιρετικό απογευματινό πρόγραμμα που εξελίσσει τα αγγλικά προχωρώντας τα ένα βήμα παραπέρα και προετοιμάζει τους μαθητές μας για ένα διεθνές περιβάλλον και ένα αγγλικό πρόγραμμα σπουδών.

Το M.C.E. δίνει έμφαση σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους όπως η γραφή και η ανάγνωση, τα μαθηματικά και η επιστήμη

Γραφή & ανάγνωση (literacy) 

letter_1
Συλλαβισμός (blending sounds)
letter_2
Ανάγνωση λέξεων τριών γραμμάτων
letter_3
Σχηματισμός περιγραφικών ολοκληρωμένων προτάσεων (orally)

Μαθηματικά & Αρίθμηση (numeracy )

number_1
Γραφικές παραστάσεις
number_2
Μέτρηση
number_3
Απλή πρόσθεση και αφαίρεση

  Επιστήμες (sciences)

science
Προηγμένες δραστηριότητες
chemisrty
Εξελιγμένα πειράματα στη βιολογία, χημεία και φυσική