Η φύση μέσα στην καρδιά μας!

Οι απλές και αυθεντικές εμπειρίες στη φύση είναι το κλειδί για να μεγαλώσουν τα παιδιά ενώ μαθαίνουν να γίνονται υπεύθυνα και με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στόχος μας είναι όλοι οι εξωτερικοί μας χώροι να αντικατοπτρίζουν ένα πλούσιο σε ερεθίσματα φυσικό περιβάλλον.

Κατάλληλα οργανωμένο περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα

Το Μπενάκειο είναι ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον με στόχο τη σωματική, κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική εκπαίδευση και ευημερία των παιδιών.

Οι χώροι μας (εσωτερικοί και εξωτερικοί) προσφέρουν ένα φυσικό περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να επικεντρωθούν σε μία ποικιλία δραστηριοτήτων.

Το Μπενάκειο με μια ματιά

Η παροχή υψηλής ποιότητας στο σχολείο μας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής εκπαίδευσης.

Το Μπενάκειο, Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο, ως δομή προσχολικής εκπαίδευσης, πληροί τα κριτήρια ποιότητας που τίθενται σε διεθνές επίπεδο από ερευνητικούς οργανισμούς.

Η διασφάλιση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών και ανάγκη των κοινωνιών, με πολλαπλά οφέλη.

Με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, το θεσμοθετημένο ηλικιακά κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών και την παιδαγωγική και διοικητική επίβλεψη, προσβλέπουμε στην απόλυτη επίτευξη των στόχων για την προσχολική ηλικία.