Η διεύρυνση του Προγράμματος (16.00-17.00) εντάσσεται στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των γονέων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα παιδιά να ωφεληθούν από πολλαπλά ερεθίσματα.

Τα παιδιά την ώρα αυτή μπορούν να απασχοληθούν στα κέντρα μάθησης και τις περιοχές παιχνιδιού, αναπτύσσοντας δράση και οργανώνοντας ελεύθερα παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες.