Στο πλαίσιο της συνολικής, πολύπλευρης εκπαίδευσης του Μπενακείου Παιδικού εντάσσεται η δημιουργική απασχόληση μέσω Τέχνης που σκοπό έχει την συναισθηματική ανάπτυξη και νοημοσύνη των παιδιών.

Η δραστηριότητες διεξάγονται στα αγγλικά.

Κατά την ώρα δημιουργικής απασχόλησης βρίσκονται στη διάθεση των παιδιών μια μεγάλη ποικιλία εικαστικών υλικών, υλικά ζωγραφικής ξηρά και υγρά, περιοδικά, κόλλες, εύπλαστα υλικά καθώς και αντικείμενα χειροτεχνίας και κατασκευών.

Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ευρεία γκάμα των υλικών και ύστερα από την παρουσίαση απλών καλλιτεχνικών θεμάτων προς υλοποίηση μπορούν να επιλέγουν όποια και όσα υλικά επιθυμούν.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την καλλιτεχνική δημιουργία υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού ή με την συμμετοχή του στη διαδικασία.

Εδώ, η Τέχνη δεν αποτελεί τον σκοπό αλλά το μέσον αλληλεπίδρασης εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου και επομένως δεν επιδέχεται κριτικής.

Κλείνοντας, το τελευταίο μέρος αφιερώνεται στη συναισθηματική έκφραση που ως βασικό στόχο έχει

1) τον εντοπισμό,

2) την εξωτερίκευση και

3) την κατανόηση οποιουδήποτε συναισθήματος ή σκέψης αναδυθεί έπειτα από την καλλιτεχνική απασχόληση.

Στο τρίπτυχο αυτό εντοπίζεται ο πυρήνας της συναισθηματικής ανάπτυξης και νοημοσύνης που είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση των παιδιών σε ολοκληρωμένες και υγιείς προσωπικότητες.