Βασική επιδίωξη της σύγχρονης εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη είναι η διαμόρφωση ικανών παιδιών που να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το περιβάλλον ως ολότητα.

Μέσω αυτής της παιδαγωγικής προοπτικής τα παιδιά ενθαρρύνονται να προσεγγίζουν ολιστικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε να αντιλαμβάνονται τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα τους, να διερευνούν στρατηγικές και δράσεις  για την αντιμετώπισή τους.

Αναλαμβάνουν ευθύνες, ρίσκα και πρωτοβουλίες, καλλιεργούν και  αναπτύσσουν ένα σύστημα αξιών σε βάθος που επηρεάζει τις επιλογές τους σε όλα τα επίπεδα.